INVALIDSKI SKUTER ALI VOZIČEK V PROMETU

V Rotoksu smo kot pooblaščeni prodajalec in serviser vseh vrst invalidskih vozil, ki jih izdajamo tudi preko naročilnic ZZZS-ja, pripravili opis, katero vozilo spada v kategorijo vozil za starejše in invalide, za katere ni potreben vozniški izpit in registracija.

Uporaba vozil za posebne potrebe kot npr. invalidski voziček ali skuter, je v cestnem prometu zakonsko opredeljena:

(1) Posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, odvisno od njegove velikosti. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci.

(2) Posebnih prevoznih sredstev ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba invalidskih vozičkov na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil, na kateri ni druge primerne prometne površine, ločene od vozišča.

Kaj je pogoj, da je električni 3 ali 4 kolesni skuter hkrati tudi invalidski skuter, ki spada v kategorijo medicinskih pripomočkov. Vozilo mora imeti na motorju vgrajeno avtomatsko elektromagnetno (EM) zavoro, ki v povezavi z računalnikom, skrbi za avtomatsko speljevanje ali avtomatsko zaviranje, ob pritisku ali sprostitvi ročice za plin. Sistem EM zavore in računalnika poskrbi za varno uporabo vozila tudi v primeru, ko ima uporabnik aktivno samo eno roko, saj se vozilo lahko predela za uporabo samo z desno ali samo z levo roko.  

Vsa ostala 3 ali 4 kolesna električna vozila, ki nimajo avtomatske elektromagnetne zavore, je za cestno uporabo potrebno registrirati ter za vožnjo imeti tudi ustrezen vozniški izpit.

Za dodatna pojasnila ter za preizkus invalidskih vozil, smo vam na voljo.

Preberi več